Kontakt

Autor: administrator <starosta(at)lutov.sk>, Téma: phpRS, Vydané dňa: 01. 12. 2018
Obecný úrad Ľutov

Starosta obce: Ing. Marian Korbel
Tel: 0905 545 644

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Ľubica Gálisová

Administratíva: Mgr. Andrea Struhačková
Tel: 038/7682235

E-mail: starosta@lutov.sk
IČO:00699292
DIČ:2021054486
ČÚ:0688697001/5600 Prima Banka
IBAN:SK2656000000000688697001Zväčši mapu