Charakteristika obce

Autor: administrator <starosta(at)lutov.sk>, Téma: phpRS, Vydané dňa: 02. 01. 2019
Obec ĽUTOV

Leží na styku severovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a južného výbežku Strážovskej hornatiny, na hornom toku ľavostranného prítoku Bebravy.
Obec sa spomína v r. 1389 ako Ľutov. Obec patrila panstvu Uhrovec. V roku 1555 sa spomína v obci Rybník. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodástvom. Za 1. ČSR tu bolo vyspelé ovocinárstvo, značná časť obyvateľov odchádzala na sezónne poľnohospodárske práce.
Počas SNP sa obyvatelia zapojili do SNP a podporovali partizánske skupiny pôsobiace v okolitých horách. V minulosti rozšírený chov oviec a chov dobytka využilo miestne JRD na zriadenie fariem.
Za socializmu pracovala väčšina obyvateľstva v priemyselných podnikoch Tatra, Zornica /ženy/ a Preglejka v Bánovciach nad Bebravou.
Časť mladých obyvateľov sa z obce Ľutov v období 70-80-tých rokov 20. storočia sťahovala do mesta Bánovce nad Bebravou.
V roku 1999 bola obec Ľutov spoločne s obcou Prusy splynofikovaná a zároveň v mesiaci november si pripomenula 610 výročie 1. písomnej zmienky o obci.
Samostatný obecný úrad je v obci od roku 1991. Predtým bol 17 rokov spoločný MNV – Prús, Ľutova a Dubničky. Ľutov je členom mikroregiónu Bánovecko, ktorý vznikol v r. 2003 a združuje sedem obcí a mesto Bánovce nad Bebravou.
V obci sa nachádza i národná pamiatka "Zvon v drevenej zvoničke" z r. 1763.

Starosta obce: Ing. Marian Korbel
Zástupkyňa starostu obce: Hana Reisová
Počet obyvateľov: 174 (k 31.12.2018)
Rozloha: 849 ha
Kód obce: 505056
PSČ: 957 03