Novinky
17.10.2019: Oznámenie
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady SR: starosta@lutov.sk

31.01.2019: Zmena úradných hodín od 01.02.2019
Obecný úrad Ľutov oznamuje občanom, že od 01.02.2019 sa menia úradne hodiny OcÚ Ľutov, a to nasledovne:
Pondelok: 08:30 – 16:00
Štvrtok: 08:00 – 16:30
Ďakujeme za pochopenie.

16.07.2015: Ľutov z vtáčej perspektívy
https://www.youtube.com/watch?v=7WwZDemjTwQ
Úradné hodiny
Pondelok: 08:30 – 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 – 15:30
Piatok: nestránkový deň
Prihlásenie
Vlajka
Vlajka
zobrazenie: 21787
hodnotenie: 4.77

Download sekcia

Faktúry Faktúry GDPR
Hlavný kontrolór obce Obecné zastupiteľstvo Tlačivá
Verejné obstarávanie Voľby do EÚ parlamentu Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby prezidenta SR VZN Zmluvy

  Dodávateľ Číslo faktúry Dátum Suma s DPH Predmet
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - E-cycling s.r.o. 2019
kB 09.09.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Dodatok č. 1 k zmluve - Podlucký
kB 09.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
kB 02.05.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva s DPO SR o poskytnutí dotácie na rok 2019
kB 25.04.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o odpredaji obecného pozemku - M. Podlucký
kB 14.02.2019
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva a výpožičke - Súprava povodňového vozíka
kB 09.11.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
kB 17.09.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o dielo - SPI s.r.o. (Rekonštrukcia HZ)
kB 28.06.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - SLOVMAS, a.s. - o zabezpečení systému nak
kB 28.06.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí dotácie - MV SR -
kB 18.06.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - grantový účet - Prima banka Slovensko a.s
kB 26.04.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
kB 19.04.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva s DPO SR o poskytnutí dotácie na rok 2018
kB 22.03.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - Recyklogroup, a.s.
kB 05.02.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva s DPO SR na rok 2017
kB 05.06.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí dotácie - MAS Bebrava
kB 19.05.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - Rehák Paving (rekonštrukcia cintorína)
kB 25.04.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Dodatok k zmluve - SLOVMAS
kB 20.04.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o budúcez zmluve - SLOVMAS, a.s.
kB 07.11.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o dodávke elektronického a elektrického odp
kB 13.10.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
kB 28.07.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania
kB 23.06.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - NATUR - Pack, a.s. - nakladanie s elektor
kB 02.06.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
kB 02.06.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
kB 03.03.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva - NATUR PACK
Zmluva - NATUR PACK
kB 03.03.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zák
kB 10.12.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... ŠFRB
Záložná zmluva č. 300/620/2014
kB 26.11.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Mandátna zmluva
Mandátna zmluva uzatvorená za účelom správy bytov
kB 03.08.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zmluva č. 0077-PRB/2014 o poskytnutí dotácie
kB 28.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zmluva č. 0076-PRB/2014 o poskytnutí dotácie
kB 28.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Štátny fond rozvoja bývania
Zmluva o úvere, č. 300/620/2014
kB 28.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Príma banka a.s.
Mandátna zmluva č. 04/002/14
2,4 MB 28.02.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... S.P.I., spol. s r.o.
Zmluva o dielo č.20112013 TV
520 kB 15.01.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... S.P.I., spol. s r.o.
Zmluva o dielo č.20112013 PD
1,34MB 15.01.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... S.P.I., spol. s r.o.
Zmluva o dielo č.20112013 BD
520 kB 15.01.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva - mesto Bánovce nad Bebravou
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
kB 19.06.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Generali Slovensko
Zmluva o poistení majetku obce
kB 20.03.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Západoslovenská energetika
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden
kB 06.02.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dôvera zp
Zmluva o elektronickej komunikácií - Dôvera ZP
kB 06.02.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... ZSE
Zmluva o dodávke elektriny
kB 09.01.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Energetické centrum
Zmluva o dodávke plynu
kB 28.09.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Energetické centrum
Zmluva o dodávke elektriny a plynu
kB 28.09.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Obec Ľutov
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - Kalinová
kB 06.04.2011

Trend Com 2011