Novinky
16.07.2015: Ľutov z vtáčej perspektívy
https://www.youtube.com/watch?v=7WwZDemjTwQ
Úradné hodiny
Pondelok: 08:00 – 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 – 15:30
Piatok: nestránkový deň
Prihlásenie
Vlajka
Vlajka
zobrazenie: 17184
hodnotenie: 4.73

Download sekcia

Faktúry Faktúry GDPR
Hlavný kontrolór obce Obecné zastupiteľstvo Tlačivá
Verejné obstarávanie Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 VZN
Zmluvy    

  Dodávateľ Číslo faktúry Dátum Suma s DPH Predmet
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva a výpožičke - Súprava povodňového vozíka
kB 09.11.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
kB 17.09.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o dielo - SPI s.r.o. (Rekonštrukcia HZ)
kB 28.06.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - SLOVMAS, a.s. - o zabezpečení systému nak
kB 28.06.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí dotácie - MV SR -
kB 18.06.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - grantový účet - Prima banka Slovensko a.s
kB 26.04.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
kB 19.04.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva s DPO SR o poskytnutí dotácie na rok 2018
kB 22.03.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - Recyklogroup, a.s.
kB 05.02.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva s DPO SR na rok 2017
kB 05.06.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí dotácie - MAS Bebrava
kB 19.05.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - Rehák Paving (rekonštrukcia cintorína)
kB 25.04.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Dodatok k zmluve - SLOVMAS
kB 20.04.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o budúcez zmluve - SLOVMAS, a.s.
kB 07.11.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o dodávke elektronického a elektrického odp
kB 13.10.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
kB 28.07.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania
kB 23.06.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva - NATUR - Pack, a.s. - nakladanie s elektor
kB 02.06.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
kB 02.06.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
kB 03.03.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva - NATUR PACK
Zmluva - NATUR PACK
kB 03.03.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zák
kB 10.12.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... ŠFRB
Záložná zmluva č. 300/620/2014
kB 26.11.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Mandátna zmluva
Mandátna zmluva uzatvorená za účelom správy bytov
kB 03.08.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zmluva č. 0077-PRB/2014 o poskytnutí dotácie
kB 28.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zmluva č. 0076-PRB/2014 o poskytnutí dotácie
kB 28.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Štátny fond rozvoja bývania
Zmluva o úvere, č. 300/620/2014
kB 28.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Príma banka a.s.
Mandátna zmluva č. 04/002/14
2,4 MB 28.02.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... S.P.I., spol. s r.o.
Zmluva o dielo č.20112013 TV
520 kB 15.01.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... S.P.I., spol. s r.o.
Zmluva o dielo č.20112013 PD
1,34MB 15.01.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... S.P.I., spol. s r.o.
Zmluva o dielo č.20112013 BD
520 kB 15.01.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva - mesto Bánovce nad Bebravou
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
kB 19.06.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Generali Slovensko
Zmluva o poistení majetku obce
kB 20.03.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Západoslovenská energetika
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden
kB 06.02.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dôvera zp
Zmluva o elektronickej komunikácií - Dôvera ZP
kB 06.02.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... ZSE
Zmluva o dodávke elektriny
kB 09.01.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Energetické centrum
Zmluva o dodávke plynu
kB 28.09.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Energetické centrum
Zmluva o dodávke elektriny a plynu
kB 28.09.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Obec Ľutov
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - Kalinová
kB 06.04.2011

Trend Com 2011