Novinky
28.08.2018: Zapisovateľka miestnej volebnej komisie do Volieb do orgánov samosprávy obcí
Mgr. Andrea Struhačková, tel. kontakt: 038/76882235, 0918090820, e-mail: starosta@lutov.sk, adresa: 95703 Ľutov č. 69.

27.08.2018: Elektronická adresa - Voľby do orgánov samosprávy obcí
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: starosta@lutov.sk

20.07.2018: Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obci, dňa 10.11.2018
V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 je v obci Ľutov ku dňu vyhlásenia volieb (k 10.07.2018) evidovaných 174 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v obci Ľutov dňa 15.06.2018 schválilo uznesením č. 140/2018 pre volebné obdobie 2018 - 2022 : počet poslancov OZ: 5, počet volebných obvodov: 1. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Ľutov je 40. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľbu starostu obce Ľutov je 40.
Úradné hodiny
Pondelok: 08:00 – 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 – 15:30
Piatok: nestránkový deň
Prihlásenie
Vlajka
Vlajka
zobrazenie: 16137
hodnotenie: 4.73

Download sekcia

Faktúry Faktúry GDPR
Hlavný kontrolór obce Obecné zastupiteľstvo Tlačivá
Verejné obstarávanie Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 VZN
Zmluvy    

  Dodávateľ Číslo faktúry Dátum Suma s DPH Predmet
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o súhlas v zmysle zákona o ovzduší
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o stavebné povolenie
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Vzdanie sa odvolania
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti k žiad
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Protokol z ústneho konania pri kolaudácii stavieb
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Pokyn pre začatie konania
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Osvedčenie revízneho technika
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Ohlásenie o zmene užívania stavby a žiadosť o jej
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Ohlásenie drobných stavebných úprav
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Ohlásenie drobnej stavby
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Navrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Návrh o zmenu účelu užívania stavby podľa § 85 sta
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - Ľutov
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - Ľutov
kB 20.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Obstaranie nájomných bytov
Obstaranie nájomných bytov
kB 20.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pôdorys 2.NP
Pôdorys 2. NP
kB 20.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pôdorys 1.NP
Pôdorys 1. NP
kB 20.10.2014

Trend Com 2011