Novinky
20.02.2020: Oznámenie miery vytriedenia
Obec Ľutov oznamuje mieru vytriedenia za rok 2019: 26%.

25.11.2019: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dátum a čas konania volieb:
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
sa konajú v sobotu 29.02.2020 od 7:00 do 22:00 hod.

17.10.2019: Oznámenie
Elektronická adresa
- na doručenie žiadosti
o vydanie hlasovacieho preukazu
- na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
do volieb do Národnej rady SR:
starosta@lutov.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 08:30 – 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 – 15:30
Piatok: nestránkový deň
Prihlásenie
Vlajka
Vlajka
zobrazenie: 23117
hodnotenie: 4.65

Download sekcia

COVID-19 (usmernenia, opatrenia) Faktúry GDPR
Hlavný kontrolór obce Obecné zastupiteľstvo Tlačivá
Verejné obstarávanie Voľby do EÚ parlamentu Voľby do Národnej rady SR 2020
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Voľby prezidenta SR VZN
Zmluvy    

  Dodávateľ Číslo faktúry Dátum Suma s DPH Predmet
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o súhlas v zmysle zákona o ovzduší
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o stavebné povolenie
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Vzdanie sa odvolania
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti k žiad
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Protokol z ústneho konania pri kolaudácii stavieb
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Pokyn pre začatie konania
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Osvedčenie revízneho technika
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Ohlásenie o zmene užívania stavby a žiadosť o jej
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Ohlásenie drobných stavebných úprav
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Ohlásenie drobnej stavby
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Navrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Návrh o zmenu účelu užívania stavby podľa § 85 sta
kB 08.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - Ľutov
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - Ľutov
kB 20.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Obstaranie nájomných bytov
Obstaranie nájomných bytov
kB 20.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pôdorys 2.NP
Pôdorys 2. NP
kB 20.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pôdorys 1.NP
Pôdorys 1. NP
kB 20.10.2014

Nákupy občanom do domu
Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, obec zabezpečí nákupy do domácnosti občanom, ktorí si z dôvodu rizika vysokého veku, alebo choroby nedokážu zabezpečiť základne potraviny, lieky a hygienické potreby.
Občania, ktorí si takýto tovar nedokážu nakúpiť ani prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov, kontaktujte prosím pracovníkov obecného úradu na telefónnom čísle 038/7682235.
Objednávku – nákupný zoznam je potrebné nahlásiť vždy deň vopred.
Trend Com 2011