Novinky
20.02.2020: Oznámenie miery vytriedenia
Obec Ľutov oznamuje mieru vytriedenia za rok 2019: 26%.

25.11.2019: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dátum a čas konania volieb:
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
sa konajú v sobotu 29.02.2020 od 7:00 do 22:00 hod.

17.10.2019: Oznámenie
Elektronická adresa
- na doručenie žiadosti
o vydanie hlasovacieho preukazu
- na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
do volieb do Národnej rady SR:
starosta@lutov.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 08:30 – 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 – 15:30
Piatok: nestránkový deň
Prihlásenie
Vlajka
Vlajka
zobrazenie: 23118
hodnotenie: 4.65

Komentáre

k článku: Kontakt
zo dňa 01.12.2018, autor článku: administrator

neregistrovaný - dongdong3202.04.2015 07:54:45
neregistrovaný - dongdong3202.04.2015 07:56:39
Re: [chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 05:58:05
Re: [chenlinac] - chenlina06.09.2017 08:58:04
Re: [chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:33:59
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:40:39
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:02:24
Re: Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:11
Re: Re: [jing] - 07.07.2018 08:50:21
Re: Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:12
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:53:00
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:22:40
Re: Re: Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:50:12
Re: Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:01:35
Re: Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:15:37
Re: Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:16
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:37
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:06:28
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:55:23
chenlili[chenlili] - chenlili15.01.2018 03:19:48
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:16
Re: chenlili[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:03:14
Re: chenlili[jing] - 07.07.2018 08:50:19
Re: Re: chenlili[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:16
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:53
Re: chenlili[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:00:20
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:26
Re: chenlili[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:14:29
Re: chenlili[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:17:29
Re: Re: chenlili[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:10
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:34
Re: chenlili[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:34
Re: chenlili[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:10
111neregistrovaný - zzzzz26.02.2018 02:53:59
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:45:03
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:03:34
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:52
Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:58
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:38
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:29:55
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:09
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:14:28
Re: [huangliyue] - HLY22.08.2018 08:23:20
Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:07:40
Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:54:09
Re: [chenlina] - chenlina28.05.2015 09:25:52
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:44:30
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:06:16
Re: Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:55
Re: Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:03:58
Re: Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:17:32
Re: Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:27
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:57
Re: Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:20:52
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:13
Re: Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:14:01
Re: Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:08
Re: [chenlina] - chenlina28.05.2015 09:26:26
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:44:51
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:01:58
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:06:17
Re: Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:57
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:45
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:53:01
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:11:10
Re: další kousek[chenlina,] - chenlina03.07.2015 06:53:20
16.6.11qqqqqing[qqqqqing] - qqqqqing11.06.2016 09:03:16
Re: 16.6.11qqqqqing[WQ123] - 27.10.2016 04:22:49
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:19
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:54
Re: Re: 16.6.11qqqqqing[jing] - 07.07.2018 08:51:46
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:43
Re: Re: 16.6.11qqqqqing[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:00:27
Re: Re: 16.6.11qqqqqing[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:35
Re: Re: Re: 16.6.11qqqqqing[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:12
Re: Re: 16.6.11qqqqqing[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:15:46
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:53:02
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:28
Re: Re: další kousek[chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 05:59:06
Re: [chenlinac] - chenlina06.09.2017 09:01:56
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:53:04
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:38
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 05:00:37
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:04:49
Re: Re: další kousek[chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:34:00
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:40:36
Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:13
Re: Re: Re: další kousek[jing] - 07.07.2018 08:50:18
Re: Re: Re: další kousek[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:01:47
Re: Re: Re: další kousek[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:15:47
Re: Re: Re: další kousek[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:28
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:24:56
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:04:19
Re: Re: Re: další kousek[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:46:27
Re: Re: Re: další kousek[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:14:15
chenlili[chenlili] - chenlili15.01.2018 03:19:33
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:41:21
Re: chenlili[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:59
Re: chenlili[jing] - 07.07.2018 08:50:01
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:55
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:25:02
Re: chenlili[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:16
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:52
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:24:58
Re: chenlili[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:15:23
Re: chenlili[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:49:10
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:55:55
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:44:29
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:02:26
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:06:19
Re: Re: další kousek[jing] - 07.07.2018 08:51:54
Re: Re: další kousek[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:02:53
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:04:46
Re: Re: další kousek[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:16:56
Re: Re: Re: další kousek[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:29
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:26:18
Re: Re: ccccccccc[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:21
Re: Re: další kousek[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:20:24
Re: Re: další kousek[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:07:38
Re: Re: další kousek[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:19
Re: další kousek[chenlina,] - chenlina03.07.2015 06:53:34
Re: Re: další kousek[chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:34:02
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:37
Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:27
Re: Re: Re: další kousek[jing] - 07.07.2018 08:49:36
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:03
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:25:33
Re: Re: Re: další kousek[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:04
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:04
Re: Re: Re: další kousek[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:51
Re: Re: Re: další kousek[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:18:32
Re: Re: Re: Re: další kousek[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:53
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:43:24
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:48:21
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:15
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:58:47
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:44:27
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:06:14
Re: Re: KKK[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:16:32
Re: Re: Re: KKK[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:26
Re: Re: KKK[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:49:06
Re: Re: KKK[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:14:13
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:17:10
Re: Re: další kousek[jing] - 07.07.2018 08:49:40
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:22
Re: Re: Re: další kousek[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:42
Re: Re: další kousek[jing] - 07.07.2018 08:49:46
Re: Re: další kousek[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:03:50
Re: Re: další kousek[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:17:29
Re: Re: Re: další kousek[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:00:56
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:55
Re: Re: další kousek[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:20:44
Re: Re: Re: další kousek[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:54:19
Re: Re: Re: další kousek[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:54:19
Re: Re: další kousek[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:06:23
Re: Re: další kousek[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:21
neregistrovaný - wengdongdong06.08.2015 04:17:47
16.6.11qqqqqing[qqqqqing] - qqqqqing11.06.2016 08:59:29
Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:54:34
Re: [dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:43:25
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:17:12
neregistrovaný - dongdong13.10.2015 03:03:41
jianbin0117[jianbin0117] - jianbin011718.01.2016 08:54:19
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:27
Re: jianbin0117[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:25
jianbin0117[jianbin0117] - jianbin011718.01.2016 08:54:19
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:44:24
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:06:15
Re: jianbin0117[jing] - 07.07.2018 08:51:49
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:48:27
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:20:40
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:53:32
Re: jianbin0117[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:04:03
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:27:54
Re: jianbin0117[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:17:35
Re: Re: jianbin0117[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 05:00:40
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:49:12
Re: Re: jianbin0117[zheng12] - zheng17.11.2018 02:47:44
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:51:03
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:59
Re: jianbin0117[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:07:17
neregistrovaný - zhengjx28.04.2016 08:04:32
Re: [WQ123] - 27.10.2016 04:22:33
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:18
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:02:34
Re: Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:33
Re: Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:05
Re: Re: Re: [chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:49:21
Re: Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:35
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:18
Re: Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:14:07
Re: Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:00:26
Re: Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:11:24
Re: Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:50
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:22:11
Re: Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:15:38
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:33
Re: [chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 05:59:02
Re: [chenlinac] - chenlina06.09.2017 09:00:23
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:59
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:52:48
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:47:54
Re: Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:49:21
chenlili[chenlili] - chenlili15.01.2018 03:19:32
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:41:24
Re: chenlili[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:03:16
Re: chenlili[jing] - 07.07.2018 08:50:37
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:53:04
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:22:20
Re: chenlili[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:01:53
Re: chenlili[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:15:45
Re: chenlili[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:31
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:41
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:55:58
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:44:21
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:05:01
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:53
Re: [jing] - 07.07.2018 08:50:27
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:27:57
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:06
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:53
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:08:33
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 05:00:42
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:50
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:16:19
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:11:18
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:18
neregistrovaný - zhengjx28.04.2016 08:04:35
Re: [chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 06:00:33
Re: [chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:34:53
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:42
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:07
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:49
Re: Re: [jing] - 07.07.2018 08:50:55
Re: Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:02:00
Re: Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:16:44
Re: Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:38
Re: Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:58
Re: Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:58
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:47:55
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:49:00
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:27:58
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:58:44
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:05:08
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:44:23
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:36
Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:49
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:12
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:54:30
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:48
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:50
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:48
Re: Re: [chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:46:25
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:27:59
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:16:36
neregistrovaný - zhengjx28.04.2016 08:04:55
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:03:35
neregistrovaný - cc26.05.2016 07:50:17
Re: [chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:34:56
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:39
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:51
Re: Re: [jing] - 07.07.2018 08:49:49
Re: Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:00:35
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:53:26
Re: Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:14
Re: Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:01:30
Re: Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:15:38
Re: Re: [huangliyue] - HLY22.08.2018 08:23:15
Re: Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:18:38
Re: Re: Re: [chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:46:23
Re: Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:19
Re: Re: Re: [dongdong8] - dongdong823.10.2018 05:59:54
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:27:52
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:22
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:56:56
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:44:20
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:04:58
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:06:16
Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:45
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:59
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:59:31
Re: Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:50:08
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:02:50
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:20:42
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:28
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:16:54
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 05:00:31
Re: Re: [zheng12] - zheng17.11.2018 02:46:02
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:54
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:41
Re: Re: [chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:46:26
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:14:17
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:54:57
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:27:51
Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:11:21
neregistrovaný - cc26.05.2016 07:50:28
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:03:38
neregistrovaný - cc26.05.2016 07:50:32
Re: [WQ123] - 27.10.2016 04:22:46
Re: Re: [chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 05:58:03
Re: [chenlinac] - chenlina06.09.2017 08:57:38
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:04:20
Re: Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:50:03
Re: Re: [chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:27:31
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:50
Re: Re: Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:30
Re: Re: Re: [jing] - 07.07.2018 08:50:57
Re: Re: Re: Re: [dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:43:35
Re: Re: Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:39
Re: Re: Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:52
Re: Re: Re: Re: [dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:43:33
Re: Re: Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:18:21
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:55
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:13
Re: Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:06:26
chenlili[chenlili] - chenlili15.01.2018 03:19:30
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:41:22
Re: chenlili[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:10
Re: Re: chenlili[xixi888] - xixi88805.12.2018 03:50:14
Re: chenlili[jing] - 07.07.2018 08:50:28
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:54:54
Re: chenlili[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:11
Re: Re: chenlili[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:03
Re: chenlili[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:14:23
Re: chenlili[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:23:14
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:04:37
Re: chenlili[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:16:41
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:04:23
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:55:53
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:15
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:55
Re: Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:07
Re: Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:02:48
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:50:58
Re: Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:16:55
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:05:03
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:26
Re: Re: ccccccccc[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:45
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:52:57
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:20:37
Re: Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:44
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:07:29
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:53
neregistrovaný - juniorjnskr@gmail.com08.06.2016 05:21:43
16.6.11qqqqqing[qqqqqing] - qqqqqing11.06.2016 08:58:21
16.6.11qqqqqing[qqqqqing] - qqqqqing11.06.2016 08:59:27
Re: 16.6.11qqqqqing[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:02:41
Re: 16.6.11qqqqqing[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:16:53
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:48
Re: 16.6.11qqqqqing[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:46
Re: 16.6.11qqqqqing[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:08:23
[chenzq1] - chenzq112.08.2016 09:10:27
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:05:00
[chenzq1] - chenzq112.08.2016 09:10:29
neregistrovaný - lzm05.10.2016 10:45:21
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:20
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:34
Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:41
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:53:08
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:08:40
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:02
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:05:03
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:01:39
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:15:44
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:24:47
neregistrovaný - lzm05.10.2016 10:46:31
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:20
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:02:25
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:29
Re: [jing] - 07.07.2018 08:49:19
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:11:51
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:58
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:38
[WQ123] - 27.10.2016 04:18:29
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:16
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:51
Re: [jing] - 07.07.2018 08:51:00
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:42
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:00:29
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:11:48
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:07
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:17:23
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:24
Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:08:08
asdasdneregistrovaný - xxxxxxxxxxx08.11.2016 04:08:20
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:14
Re: asdasd[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:35
Re: asdasd[jing] - 07.07.2018 08:51:35
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:53
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:25:01
Re: Re: asdasd[zheng12] - zheng17.11.2018 02:47:30
Re: asdasd[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:02:03
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:49:46
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:12
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:26:37
Re: asdasd[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:35
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:05:01
[meiqing] - 20161128meiqing28.11.2016 02:38:34
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:13
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:01:59
Re: [jing] - 07.07.2018 08:49:48
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:02:59
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:17:00
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:44
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:20:19
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:54:27
ccccccccc[caiyan] - caiyan02.03.2017 08:11:41
Re: ccccccccc[chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 05:59:00
Re: ccccccccc[chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:33:56
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:56:40
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:43:11
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:06
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:50
Re: ccccccccc[jing] - 07.07.2018 08:50:58
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:48
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:51
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:04:58
Re: ccccccccc[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:31
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:46
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:27:55
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:29
Re: ccccccccc[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:11:26
Re: Re: ccccccccc[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:43
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:24:51
Re: Re: ccccccccc[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:11:08
Re: Re: ccccccccc[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:43:30
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:49:03
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:00:03
Re: ccccccccc[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:15:41
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:47
Re: ccccccccc[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:07:21
Re: ccccccccc[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:08
ccccccccc[caiyan] - caiyan02.03.2017 08:12:43
Re: ccccccccc[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:01:00
ccccccccc[caiyan] - caiyan02.03.2017 08:12:44
Re: ccccccccc[chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 05:59:09
Re: [chenlinac] - chenlina06.09.2017 09:00:21
Re: ccccccccc[chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:33:56
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:41
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:04
Re: Re: ccccccccc[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:11
Re: Re: ccccccccc[jing] - 07.07.2018 08:49:52
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:52:59
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:21:05
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:59:04
Re: Re: ccccccccc[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:35
Re: Re: ccccccccc[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:16:24
Re: Re: Re: ccccccccc[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:11:16
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:56:37
Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:50:05
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:25
Re: ccccccccc[jing] - 07.07.2018 08:49:16
Re: ccccccccc[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:58:38
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:23
Re: Re: ccccccccc[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:45
Re: ccccccccc[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:42
Re: Re: ccccccccc[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:08
Re: Re: ccccccccc[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 05:00:00
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:29:02
Re: Re: ccccccccc[zheng12] - zheng17.11.2018 02:47:24
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:23:59
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:44
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:24:57
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:53:09
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:53:20
Re: ccccccccc[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:46:21
Re: ccccccccc[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:07:14
Re: ccccccccc[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:55
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:17:08
Re: ccccccccc[zheng12] - zheng17.11.2018 02:46:04
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:59:18
ccccccccc[caiyan] - caiyan02.03.2017 08:12:46
qqqqqqneregistrovaný - qqqqqq10.03.2017 03:48:18
Re: qqqqqq[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:00:53
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:25
neregistrovaný - achang11.04.2017 14:17:22
Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:50:11
qqqneregistrovaný - yueqin07.06.2017 11:10:29
Re: qqq[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:23:22
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:01
Re: qqq[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:17:32
Re: qqq[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:06:05
Re: qqq[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:54:26
[chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 05:55:04
[chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 05:57:56
[chenlixiang] - chenlixiang11.07.2017 06:00:47
neregistrovaný - lanhacihao13.07.2017 11:01:54
neregistrovaný - liuchunkai29.07.2017 06:48:33
Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:55:18
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:48:23
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:24:51
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:59:05
Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:49:54
neregistrovaný - Aldana22.08.2017 09:13:27
Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:40
Re: [chenlinac] - chenlina06.09.2017 08:57:30
Re: [chenlinac] - chenlina06.09.2017 08:58:07
Re: [chenlinac] - chenlina06.09.2017 09:03:02
KKK[yuanyuan21] - 20171021yuanyuan22.10.2017 08:59:17
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:50
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:09
Re: KKK[jing] - 07.07.2018 08:50:11
Re: Re: KKK[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:13
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:05
Re: KKK[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:17
Re: KKK[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:00:23
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:26
Re: Re: KKK[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:10:17
Re: KKK[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:14:34
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:49:07
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:24:53
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:53:03
Re: KKK[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:15:29
Re: Re: KKK[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:44
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:51
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:02
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:53:16
KKK[yuanyuan21] - 20171021yuanyuan22.10.2017 08:59:18
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:40:36
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:28
Re: KKK[jing] - 07.07.2018 08:50:04
Re: Re: KKK[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:14:11
Re: KKK[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:56
Re: ccccccccc[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:25:01
Re: Re: ccccccccc[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:00:55
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:31
Re: KKK[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:17:27
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:04:08
Re: KKK[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:49:20
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:15
Re: KKK[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:06:19
Re: KKK[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 05:00:34
KKK[yuanyuan21] - 20171021yuanyuan22.10.2017 09:00:03
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:49
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:31
Re: KKK[jing] - 07.07.2018 08:50:32
Re: KKK[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:00:22
Re: Re: KKK[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:40
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:51:16
Re: KKK[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:11:27
Re: Re: KKK[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:43:28
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:22:34
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:53:31
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:03
Re: KKK[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:15:32
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:04
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:53:06
[chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:27:13
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:23
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:12
Re: [jing] - 07.07.2018 08:49:35
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:49:01
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:55
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:01:43
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:22:14
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:32
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:15:40
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:19:21
Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:55:19
[chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:27:20
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:40:34
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:36
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:04:59
Re: [jing] - 07.07.2018 08:49:58
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:27
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:16
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:14:06
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:11:52
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:18:35
Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:21
Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:59:16
Re: [dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:43:29
Re: [zheng12] - zheng17.11.2018 02:45:45
Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:50:06
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:47:45
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:48:51
[chenyingying] - chenyingying18.11.2017 02:29:08
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:21
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:54
Re: KKK[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:06:14
Re: [jing] - 07.07.2018 08:50:03
Re: Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:54
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:54:59
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:16
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:22
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:11:49
Re: Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 05:00:27
Re: Re: [zheng12] - zheng17.11.2018 02:45:39
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:16:25
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:31
Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:13:22
neregistrovaný - 20171205yuanyuan05.12.2017 07:47:45
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:17
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:01:59
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:03:15
Re: [jing] - 07.07.2018 08:50:00
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:40
Re: [huangliyue] - HLY22.08.2018 08:23:09
Re: Re: [xixi888] - xixi88805.12.2018 03:49:25
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:16:16
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 03:04:30
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:51
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:11
neregistrovaný - 20171205yuanyuan05.12.2017 07:48:00
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:18
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:12
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:01
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:14:33
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:20:43
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:22:15
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:17:45
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:55:16
neregistrovaný - 20171205yuanyuan05.12.2017 07:48:24
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:21
Re: [dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:03:20
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:04:12
Re: [jing] - 07.07.2018 08:50:35
Re: [chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:00:30
Re: [xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:15:35
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:25:26
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:56:16
Re: [chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:18:43
Re: [chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:49:11
Re: [chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:06:21
Re: [yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:55:07
chenlili[chenlili] - chenlili15.01.2018 03:19:26
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:41:42
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:02:26
Re: chenlili[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:03:20
Re: chenlili[jing] - 07.07.2018 08:49:33
Re: chenlili[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:46
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:46
Re: chenlili[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:12:37
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:36
Re: chenlili[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:17:38
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:02:27
Re: chenlili[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:06:24
Re: chenlili[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:55:17
chenlili[chenlili] - chenlili15.01.2018 03:19:41
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:15
Re: chenlili[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:05:14
Re: chenlili[jing] - 07.07.2018 08:50:14
Re: Re: chenlili[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:58:15
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:20:44
Re: chenlili[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:12
Re: chenlili[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:59:08
Re: chenlili[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:14:27
Re: chenlili[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:23:19
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:53:03
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:20:46
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:22:17
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:59:16
Re: chenlili[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:15:26
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:54:35
Re: chenlili[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:55:27
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:55:50
[xukaiminw] - xukaiminw24.01.2018 03:56:11
neregistrovaný - Align:24.01.2018 06:38:07
111neregistrovaný - zzzzz26.02.2018 02:51:41
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:03:34
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:47:57
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:48:58
111neregistrovaný - zzzzz26.02.2018 02:52:27
kingneregistrovaný - 3551117.03.2018 01:54:51
lipei7410@yahoo.comneregistrovaný - lipei21.03.2018 03:32:52
lipei7410@yahoo.comneregistrovaný - lipei21.03.2018 03:33:24
lipei7410@yahoo.comneregistrovaný - lipei21.03.2018 03:33:41
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:30:32
Re: chenjinyan[xixi888] - xixi88805.12.2018 03:50:10
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:03:40
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:40:30
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:41:45
chenjinyan[chenjinyan] - chenjinyan330.03.2018 05:42:57
neregistrovaný - liyan07.04.2018 07:30:05
qqq[yueqin] - yueqin09.04.2018 13:30:05
qqq[yueqin] - yueqin09.04.2018 13:30:10
qqq[yueqin] - yueqin09.04.2018 13:30:17
qqq[yueqin] - yueqin09.04.2018 13:30:24
neregistrovaný - liyan18.04.2018 05:34:20
neregistrovaný - liyan18.04.2018 05:34:25
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:06:33
neregistrovaný - liyan18.04.2018 05:34:31
neregistrovaný - dongdong811.05.2018 07:37:45
[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:03:12
[dongdong8] - dongdong811.05.2018 09:03:33
neregistrovaný - WWWE19.05.2018 08:37:08
neregistrovaný - WWWE19.05.2018 08:37:16
neregistrovaný - WWWE19.05.2018 08:38:04
[liuchunkai] - liuchunkai23.05.2018 09:20:49
[liuchunkai] - liuchunkai23.05.2018 09:20:51
[liuchunkai] - liuchunkai23.05.2018 09:20:52
neregistrovaný - abc12345618.06.2018 03:29:32
neregistrovaný - abc12345606.07.2018 10:24:52
[jing] - 07.07.2018 08:49:12
[jing] - 07.07.2018 08:49:13
[jing] - 07.07.2018 08:52:25
[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:53:22
[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 14:56:01
[chenjinbei] - chenjinbei03.08.2018 15:01:50
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:10
Re: Re: Re: Re: další kousek[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:55:43
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:28:45
Re: Re: ugg boots uk but rufus the bobcat clearly won the mascot fightneregistrovaný - kebirong07.08.2018 10:21:57
Re: Re: Re: ugg boots uk but rufus the bobcat clearly won the mascot fight[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:55:14
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:59:49
Re: Re: ugg boots uk but rufus the bobcat clearly won the mascot fightneregistrovaný - kebirong07.08.2018 10:23:15
Re: Re: ugg boots uk but rufus the bobcat clearly won the mascot fightneregistrovaný - kebirong07.08.2018 10:23:37
Re: 16.6.11qqqqqing[xixi888] - xixi88805.12.2018 04:02:33
Re: Re: ugg boots uk but rufus the bobcat clearly won the mascot fightneregistrovaný - kebirong07.08.2018 10:40:33
[xukaiminw] - xukaiminw08.08.2018 04:11:23
neregistrovaný - 20180808yuanyuan08.08.2018 09:06:16
neregistrovaný - 20180808yuanyuan08.08.2018 09:06:24
neregistrovaný - 20180808yuanyuan08.08.2018 09:06:37
2018neregistrovaný - xiaojun15.08.2018 04:02:24
2018neregistrovaný - xiaojun15.08.2018 04:02:58
Re: 2018[dongdong8] - dongdong823.10.2018 05:59:57
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:22:10
2018neregistrovaný - xiaojun15.08.2018 04:02:58
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:50:20
Re: 2018[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:08:17
neregistrovaný - cai12315.08.2018 09:46:23
neregistrovaný - cai12315.08.2018 09:46:45
neregistrovaný - cai12315.08.2018 09:47:09
[huangliyue] - HLY22.08.2018 08:23:32
[chenjinbei01] - chenjinbei0129.08.2018 05:15:19
true religion jeans menneregistrovaný - xuehui5101.09.2018 11:17:53
Re: true religion jeans men[zheng12] - zheng17.11.2018 02:46:12
Re: true religion jeans men[zheng12] - zheng17.11.2018 02:47:22
aaa[zheng12] - zheng17.11.2018 02:50:55
pandora charmsneregistrovaný - yanxia3902.09.2018 11:38:41
neregistrovaný - liuchunkai07.09.2018 04:43:44
neregistrovaný - liuchunkai07.09.2018 04:43:51
neregistrovaný - liuchunkai07.09.2018 04:44:03
neregistrovaný - kebirong22.09.2018 04:51:20
[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:46:19
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:53:01
Re: Re: asdasd[chenlixiang] - chenlixiang25.09.2018 23:53:32
[chneyingying] - chneyingying27.09.2018 09:06:16
neregistrovaný - wwwe06.10.2018 08:55:07
neregistrovaný - wwwe06.10.2018 08:55:19
neregistrovaný - wwwe06.10.2018 08:55:54
[yaoxuemei] - yaoxuemei17.10.2018 04:55:14
20181020xiaoou[xiaoou] - xiaoou19.10.2018 14:44:46
20181020xiaoou[xiaoou] - xiaoou19.10.2018 14:45:00
[dongdong8] - dongdong823.10.2018 06:00:03
neregistrovaný - wwwe29.10.2018 08:25:48
neregistrovaný - wwwe29.10.2018 08:26:31
neregistrovaný - wwwe29.10.2018 08:26:54
[WQ123] - wq29.10.2018 12:13:12
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:17:02
cadwangy3[cadwangy3] - cadwangy309.11.2018 02:17:25
qqq[yueqin] - yueqin10.11.2018 02:37:49
qqq[yueqin] - yueqin10.11.2018 02:38:13
qqq[yueqin] - yueqin10.11.2018 02:38:18
[zheng12] - zheng17.11.2018 02:45:35
[zheng12] - zheng17.11.2018 02:46:21
[zheng12] - zheng17.11.2018 02:47:20
neregistrovaný - lee12319.11.2018 09:39:38
[xixi888] - xixi88805.12.2018 03:49:33
[xixi888] - xixi88805.12.2018 03:49:33
[zzyytt66] - zzyytt6621.12.2018 05:39:44
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:48:00
yanmaneee[yanmaneee] - yanmaneee30.04.2019 10:48:09
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:10
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:20
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:29
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:34
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:36
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:41
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:43
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:47
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:51
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:44:53
qqq[yueqin] - yueqin14.06.2019 15:45:25

Nákupy občanom do domu
Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, obec zabezpečí nákupy do domácnosti občanom, ktorí si z dôvodu rizika vysokého veku, alebo choroby nedokážu zabezpečiť základne potraviny, lieky a hygienické potreby.
Občania, ktorí si takýto tovar nedokážu nakúpiť ani prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov, kontaktujte prosím pracovníkov obecného úradu na telefónnom čísle 038/7682235.
Objednávku – nákupný zoznam je potrebné nahlásiť vždy deň vopred.
Trend Com 2011